Меню

Василенко Ольга Володимирівна

Василенко Ольга Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: завідувач кафедри
Контактний телефон: (04744)3-44-01
Email: vsolga05@gmail.com

 

Освіта Уманський державний аграрний університет (диплом ЕР №25495598, від 17 червня 2004 р.).

Спеціальність за дипломом «Плодоовочівництво і виноградарство».

Кваліфікація вчений агроном.

Аспірантура  Уманський національний університет садівництва, 2006–2008 рр.

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук (диплом ДК №057068, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 10 лютого 2010 р.).

Наукова спеціальність 06.01.06 – овочівництво.

Тема дисертації «Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України».

Вчене звання доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності (атестат 12 ДЦ №043864 від 29 вересня 2015 р.).

Останнє підвищення кваліфікації Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії (свідоцтво ПК 00493014/000138-18, «Інноваційна спрямованість освітньої діяльності», 30.03.2018 р.).

Назва дисциплін, які викладає 

Вступ до фаху з основами наукової діяльності» 101 бакалаврський, 101 початковий (короткий цикл).

«Моніторинг навколишнього середовища» 101 бакалаврський.

«Екологія міських систем» 101 бакалаврський.

«Екологічне інспектування, стандартизація та сертифікація» 101 магістерський, 183 магістерський.

«Екологічно безпечне землекористування» 101 магістерський.

«Методологія і організація наукових досліджень за спеціальністю» 103 доктор філософії.

 

Сфера наукових інтересів: Агроекологія.

Працює в УНУС з березня 2009 року 

Самоаналіз

Список публікацій

Профіль в Google Академія 

Навчальго-методичне забезпечення

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 103 – ОНС ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ» 103 –  ОНС ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Біографічні дані

Народилася в червні 1982 року у місті Умань Черкаської області. Після закінчення у 1999 році Уманської загальноосвітньої школи №9 була зарахована на 1-курс денного відділення факультету плодоовочівництва і виноградарства Уманського державного аграрного університету.

У червні 2004 року закінчила навчання в університеті.

У грудні 2005 року зарахована в аспірантуру стаціонарної форми навчання при Уманському державному аграрному університеті, де під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора О. І. Улянич працювала над кандидатською дисертацією. 11 червня 2009 року успішно захистила дисертацію на тему «Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України» у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті біоресурсів і природокористування.

У березні 2009 року прийнята на роботу асистентом кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва.

З липня 2015 року і по сьогодні працює на посаді доцента кафедри екології і безпеки життєдіяльності.