Меню

Василенко Ольга Володимирівна

Василенко Ольга Володимирівна Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Контактний телефон: (04744)3-44-01
Email: olga.volodimirivna@mail.ru

 

Освіта: вища - Уманський державний аграрний університет, плодоовочевий факультет зі спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство»,  

(2004 р.) 

 Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, «Створення електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному процесі», свідоцтво 12СПК 880869, від 14.06.2013 р.

Тема наукової роботи: Обґрунтування прийомів екологічної конверсії за вирощування овочевих і пряно-смакових культур.

Сфера наукових інтересів: Агроекологія.

Дисципліни, які викладає: 

«Вступ до фаху»,

«Моніторинг навколишнього середовища»,

«Екологія міських систем»,

«Екологічне інспектування»,

«Екологічне інспектування, стандартизація та сертифікація»,

«Охорона навколишнього середовища при застосуванні засобів захисту рослин».

Працює в УНУС з березня 2009 року 

Тема, місце і рік захисту дисертації – „Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України” (2009 р.), Київський національний університет біоресурсів і природокористування. 

Біографічні дані

Народилася в червні 1982 року у місті Умань Черкаської області. Після закінчення у 1999 році Уманської загальноосвітньої школи №9 була зарахована на 1-курс денного відділення факультету плодоовочівництва і виноградарства Уманського державного аграрного університету.

У червні 2004 року закінчила навчання в університеті.

У грудні 2005 року зарахована в аспірантуру стаціонарної форми навчання при Уманському державному аграрному університеті, де під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора О. І. Улянич працювала над кандидатською дисертацією. 11 червня 2009 року успішно захистила дисертацію на тему «Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України» у спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті біоресурсів і природокористування.

У березні 2009 року прийнята на роботу асистентом кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва.

З липня 2015 року і по сьогодні працює на посаді доцента кафедри екології і безпеки життєдіяльності.

Головні публікації:

1. Василенко О. В. Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів / Василенко О. В., Дубін О. М. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип.85. – С. 20–25.

2. Василенко О. В. Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства / Василенко О. В., Дубін О. М. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва: збір. наук. досліджень. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 101–107.

3. Сонько С. П. Екологічні дослідження в Уманському національному університеті садівництва: підсумки і результати / Карпенко В. П., Сонько С.П., Суханова І. П., Дубін О. М., Василенко О. В., Пушкарьова Т. М. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – № 2. – С. 110–117.

4.  Застосування біогумусу за вирощування васильків справжніх як шлях екологізації рослинництва / Сонько С. П., Суханова І. П., Василенко О. В. // «Наукові доповіді НУБіП», 2011-2(24). Режим доступу: http:www.nbuv.gov.ua/e-journal/Nd/2011_2/11 ssp.pdf.

5. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері / за редакцією С.П. Сонька та Н.В.Максименко. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – 568 с. (Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога».

6. Василенко О. В. Екологічний моніторинг якості води джерел нецентралізованого водопостачання у зоні впливу тваринницького комплексу / Василенко О. В., Дубін О. М. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – № 1. – С. 16–19.