Меню
Остання редакція: 30 березеня 2020

Теми дисертаційних досліджень

Теми дисертаційних досліджень аспірантів 103 Науки про Землю

Ярошенко Ірина

Формування екологічної рівноваги агроландшафтів у регіонах старого сільськогсподарського освоєння (Черкаська область)

науковий керівник Сонько С. П. д. г. н., проф.

Чорноморець Вікторія

Конструктивно-географічні дослідження екологічно-залежної захворюваності на території старого сільськогосподарського освоєння (Черкаська область)

науковий керівник Сонько С. П. д. г. н., проф.

 

 

Косенко Юлія

Методика створення та використання географічних баз даних для екологічного туризму на прикладі Черкаської області

науковий керівник Сонько С. П. д. г. н., проф.

 

Залізняк Яна

Трансформація річкових  геосистем Вінницької області в умовах інтенсивного природокористування

науковий керівник Сонько С. П. д. г. н., проф.

 

Карпенко Тетяна

Використання ландщафтно-техногенної складової регіональної екомережі у туристичній діяльності (на прикладі старопромислового району Кривбасу)

науковий керівник Сонько С. П. д. г. н., проф.

 

Сопов Дмитро

Конструктивно-географічні основи раціонального землекористування в Луганській області

науковий керівник  Кисельов Ю. О. д. г. н., проф.

 

Ужела Марія

Генеза, сучасний стан та антропогенна трансформація рекреаційних ландшафтів Прикарпаття

науковий керівник  Кисельов Ю. О. д. г. н., проф.

 

Насальська Каріна

Геоекологічний стан водних об҆єктів Черкаської області

науковий керівник  Кисельов Ю. О. д. г. н., проф.

 

Парахненко Владислав

Географія інвазивної  флори у придорожних ландшафтах залізниць Кіровоградської області

науковий керівник  Суханова І. П. к. б. н., доцент

 

Огілько Стас

Конструктивно-географічні основи систем моніторингу довкілля на прикладі транспортної мережі Черкаської області

науковий керівник  Василенко О. В. к.с.-г. н., доцент

Останні новини

Всі новини