Меню

Про кафедру

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності заснована 15 серпня 2008 р. (напрям підготовки фахівців 6.040.106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у галузі знань 0401 «Природничі науки»). З початку заснування кафедру очолює  доктор географічних наук, професор Сонько Сергій Петрович.

Фундаментальні та прикладні напрямки наукових досліджень: 

1) виробництво біогумусу і розробка технологій його застосування у практичному садівництві і овочівництві;

2) розвиток екологічного (зеленого, сільського) туризму;

3) застосування геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях та цивільному захисті;

4) дослідження екологічно залежної захворюваності;

5) екологічна експертиза промислових та сільськогосподарських підприємств;

6) теоретичне обґрунтування формування екологічної мережі;

7) інформаційно-ресурсна концепція формування фітоценозів.

На кафедрі виконується держбюджетна наукова тема «Розробка методологічних підходів і практичного механізму екологічно-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва» (державний реєстраційний номер – 01080U09772).

Основні аспекти досліджень:

1) методологія агроекології, дослідження глобальних екологічних процесів і механізмів, ноосферна екологія, конструктивне вирішення екологічних проблем;

2) розробка екологічно-толерантних систем сільського господарства (рослинництва і тваринництва);

3) екологія аграрного сектора;

4) моніторинг довкілля, цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій.

Кафедра проводила господоговірну наукову тематику

- «Оцінка екологічного впливу на місцеву екосистему Юрпільської гідроелектростанції у різних режимах її експлуатації». 2011-2012 р.

- «Дослідження впливу тваринницького комплексу на навколишнє середовище» 2019 р.

- «Дослідження ресурсоощадної та екологічно безпечної технології вирощування соняшника олійного» 2019 р.

Кафедра організовує проведення щорічної наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи і суспільства».

Вартою особливої уваги є реалізація розробленої концепції розвитку спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», яка передбачає створення в Уманському національному університеті садівництва «екологічного містечка», що поєднає в собі зимову теплицю, опалювану альтернативними джерелами енергії, біореакторну установку, ділянку виробництва біогумусу, вітрову енергоустановку та блок елементів сонячної енергоустановки.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. При кафедрі працює студентський науковий гурток, у якому студенти займаються науковою роботою, готують дипломні роботи з найважливіших питань тематичного плану наукових програм.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: 101 «Екологія»183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 103 «Науки про Землю».  Здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня   «молодший бакалавр», «бакалавр»,  «магістр», «доктор філософії».

Останні новини

Всі новини