Меню

Наука та інновації

Тема НДР кафедри – «Розробка методологiчних пiдходiв і практичного механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у сферi аграрного виробництва» 

(№ державної реєстрації - 0108U009772).