Меню
Остання редакція: 23 лютого 2021

Науково-дослідна лабораторія з екологічної конверсії

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ

Контакти:

(04744) 3 44 01

Вул. Інститутська, 6

 

 

Керівник

 

Створена згідно з наказом Уманського НУС № 20-10/404 від 4 грудня 2015 р.

Антропогенний пресинг на біосферу обумовлює нагальну потребу розробки методів, що сприяють наближення геобіоценотичної структури екосистем різної ґенези до природних прототипів, функціонування яких ґрунтується на фундаментальних біолого-екологічних законах. Тобто «екологізацію» усіх сфер діяльності людини.

Екологізація — це поширення екологічних принципів та підходів на природничі та гуманітарні науки, на виробничі процеси та соціальні явища. У сфері матеріального виробництва, на думку М. Пура, екологізація природокористування включає в себе три компоненти:

а) максимальну ефективність користування ресурсами;

б) відтворення ресурсів та їхня охорона від виснаження;

в) найбільш доцільні способи використання ресурсів.

Один із шляхів вирішення проблеми – застосування схем екологічної конверсії.

Мета діяльності лабораторії ‒ дослідження механізмів функціонування природних екосистем, їх продуктивності і енергоспроможності з метою розробки відповідних методик екологізації сфер діяльності людини, у т. ч. сільського господарства.

Серед прикладних завдань лабораторії наразі є наступні:

  1. Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями і навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових екологічних дисциплін, написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт. 

  2. Експрес-оцінка стану складових екосистем різної ґенези, аналіз, систематизація отриманих даних, формування висновків щодо напрямків подальшої діяльності.

  3. Співпраця з науковими підрозділами Уманського НУС та іншими ВНЗ і НДЛ України з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів та ін.

  4. Аналіз екологічних параметрів ґрунтів (фізичних, хімічних, біологічних) екосистем різної ґенези.

Перелік послуг лабораторії:

  • Експрес-оцінка стану складових екосистем різної ґенези, антропогенного тиску на довкілля.

  • Надання рекомендацій власникам приватних господарств, фермерських господарств так званого «замкнутого циклу» з ведення вермикультури як способу утилізації органічних відходів та виробництва вермикомпосту.

  • Надання рекомендацій з використання продуктів вермикультури.

  • Надання рекомендацій щодо екологічної специфіки вирощування декоративних, плодово-ягідних та горіхоплідних культур за умов екологічної конверсії.

  • Надання рекомендацій щодо способів застосування підходів біологічного, органічного рослинництва при вирощуванні пряно-овочевих та інших культур.

 

Останні новини

Всі новини