Меню
Остання редакція: 09 листопада 2016

Науково-дослідна лабораторія з екологічної конверсії

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНВЕРСІЇ

Контакти:

(04744) 3 44 01, (098) 37 34 196, (066) 07 66 711

Вул. Інститутська, 6

sukhanoffaira@yandex.ru

 

Керівник

 кандидат біологічних наук,

доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльості

Суханова Ірина Прохорівна

Створена згідно з наказом Уманського НУС № 20-10/404 від 4 грудня 2015 р.

Антропогенний пресинг в агросфері обумовив нагальну потребу наближення структури агроекосистем до природних прототипів, функціонування яких ґрунтується на фундаментальних біолого-екологічних законах. Один із шляхів вирішення проблеми – застосування в агросфері схем екологічної конверсії.

Екологічна конверсія сільського господарства включає різноманітні шляхи його екологізації, передусім завдяки перетворенню у корисні субстанції органічної маси. Останнім часом до конверсії включають і ті напрями, які наближають агросферу до біосферних механізмів – біологічне, органічне, біодинамічне рослинництво і тваринництво.

Мета діяльності лабораторії в узагальнюючому сенсі ‒ це дослідження механізмів функціонування природних екосистем, їх продуктивності і енергетики. в різних кліматичних зонах України з метою розробки відповідних методик екологізації сільського господарства.

В цьому сенсі основними завданнями лабораторії є вивчення напрямів, які наближають агросферу до біосферних механізмів. Це біологічне, органічне, біодинамічне рослинництво і тваринництво.

Серед суто прикладних завдань лабораторії є наступні:

 1. Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових екологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт. 
 2. Вивчення агроекологічних особливостей виготовлення і використання біодинамічних препаратів.
 3. Визначення біометричних параметрів рослин, вирощених із застосуванням біодинамічних препаратів (кількість, маса та довжина коренів тощо) та їх врожайності (маса 1 рослини (для пряно-смакових рослин) або маса плоду тощо).
 4. Дослідження екологічної якості товарної продукції, вирощеної із застосуванням біодинамічних препаратів (в т.ч. визначення вмісту нітратів).
 5. Розробка методів ведення вермикультури як способу утилізації органічних відходів та виробництва вермикомпосту із використанням різних субстратів.
 6. Визначення агрохімічних параметрів отриманих вермикомпостів.
 7. Виготовлення препаратів вермикомпосту.
 8. Випробування препаратів, як у чистому вигляді, так і в суміші з пробіотиками, біодинамічними препаратами, біостимуляторами тощо з використанням модельних об’єктів – контейнерних посівів газонних травосумішей (партерної, спортивної, геліосциофітної), пшениці озимої, овочевих, пряно-смакових культур та у польових умовах.
 9. Розробка методичних рекомендацій з використання препаратів на основі вермикомпосту у тепличних господарствах, розсадниках.
 10. Вивчення способів покращення харчової якості об’єкту вермикультури ‒ особин червоного компостного гнойового черв’яка (Eysenia Foetida)(наприклад, з використанням амінокислоти гліцин-бетаїну) для оптимізації їх застосування у риборозведенні.
 11. Співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо.

Перелік послуг лабораторії:

 • · надання рекомендацій власникам приватних господарств з ведення вермикультури;
 • · виготовлення препаратів на основі вермикомпосту;
 • · надання методичних рекомендацій щодо застосування препаратів вермикомпосту як способу підвищення урожаю сільськогосподарських культур з високою екологічною якістю;
 • · надання методичних рекомендацій щодо застосування біодинамічних препаратів як способу підвищення урожаю сільськогосподарських культур з високою екологічною якістю.

Останні новини

Свято День працівників сільського господарства в Україні або День аграрія відзначається в листопаді.

Читати повністю

Всі новини