Меню
Остання редакція: 01 вересня 2021

Теми науково-дослідної роботи викладачів

Тема НДР кафедри – «Розробка методологiчних пiдходiв і практичного механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у сферi аграрного виробництва»

(№ державної реєстрації - 0108U009772).

Керівник ‒ Сонько С. П., доктор географічних наук, професор. Список НПП кафедри та назви тем їх НДР:

1. Сонько С. П. – д. геогр. н., професор. Дослідження типології сільського господарства України з метою розробки екологічно-толерантних агроекосистем.

2 Адаменко М. І. – д. тех. н., професор. Екологічна безпека, техногенна безпека, системний аналіз.

3. Гурський І. М. – к. с.-г. н., доцент. Шляхи удосконалення екологічно збалансованого природокористування.

4. Балабак А. В. − к. с.-г. н., доцент. Аналіз екологічних факторів та їх впливу на життєдіяльність організмів.

5. Василенко О. В. − к. с.-г. н., доцент, в.о. завідувача кафедри. Екологічний моніторинг урбоекосистем 

6. Щетина М. А. – к. ек. н., доцент. Еколого-економічні проблеми при природокористуванні.

7. Сорока Л. В.  к. с.-г. н.,  викладач. Агроекологічні основи екологічної конверсії виробництва продукції овочівництва.

8. Гнатюк Н. О.  - к. б. н.,  доцент. Структурно-функціональна організація біогеоценозів у багаторічних плодових насадженнях та шляхи їх оптимізації.

9. Косенко Ю. Ю. викладач. Методичні основи створення і використання географічних баз даних у екологічному туризмі на прикладі Черкаської області.

10. Шевченко Н. О.  к. ек. н., доцент. Схеми оптимізації природокористування в окремих галузях та на підприємствах промисловості та сільсього господорства.

11. Залізняк Я. І. викладач. Трансформація річкових геосистем в межах Вінницької області в умовах інтенсивного природокористування.

12. Нікітіна О. В. - к. с.-г. н., доцент. Використання різних методів та засобів моніторингу для дослідження стану антропогенно змінених компонентів довкілля

Теми НДР НПП кафедри розглянуті і затверджені на засіданні кафедри

(протокол №  від 2019 р.)

 

Останні новини

Всі новини