Меню
Остання редакція: 17 лютого 2020

Теми науково-дослідної роботи викладачів

Тема НДР кафедри – «Розробка методологiчних пiдходiв і практичного механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у сферi аграрного виробництва»

(№ державної реєстрації - 0108U009772).

Керівник ‒ Сонько С. П., доктор географічних наук, професор. Список НПП кафедри та назви тем їх НДР:

1. Сонько С. П. – д. геогр. н., професор, завідувач кафедри. Дослідження типології сільського господарства України з метою розробки екологічно-толерантних агроекосистем.

 Адаменко М. І. – д. тех. н., професор. Екологічна безпека, техногенна безпека, системний аналіз.

2. Суханова І. П.к. біол. н., доцент, доцент кафедри. Інформаційно-ресурсна концепція формування фітоценозів.

3. Гурський І. М. – к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Напрямки підвищення споживацької та екологічної якості продукції тваринництва.

4. Балабак А. В. − к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Дослідження впливу різноманітних факторів середовища при вирощуванні декоративних, плодово-ягідних та горіхоплідних культур за умов екологічної конверсії.

5. Василенко О. В. − к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Обґрунтування прийомів екологічної конверсії за вирощування овочевих та пряно-смакових культур.

6. Щетина М. А. – к. ек. н., доцент. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів.

7. Сорока Л. В.  к. с.-г. н.,  викладач. Агроекологічні основи екологічної конверсії виробництва продукції овочівництва.

8. Безділь Р. В.   к. с.-г. н., викладач кафедри. Агроекологічне обгругтування застосування добрив із отриманих відходів кролівництва.

9. Косенко Ю. Ю. викладач. Методичні основи створення і використання географічних баз даних у екологічному туризмі на прикладі Черкаської області.

10. Шевченко Н. О.  к. ек. н., доцент. Схеми оптимізації природокористування в окремих галузях та на підприємствах промисловості та сільсього господорства.

11. Залізняк Я. І. викладач. Трансформація річкових геосистем в межах Вінницької області в умовах інтенсивного природокористування.

12. Нікітіна О. В. - к. с.-г. н.. доцент. Еколого-агрохімічна оцінка тривалого застосування різних систем та доз добрив у польовій сівозміні

Теми НДР НПП кафедри розглянуті і затверджені на засіданні кафедри

(протокол №  від 2019 р.)

 

Останні новини

Всі новини