Меню
Остання редакція: 06 листопада 2016

Основні напрями науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Тема НДР кафедри: «Розробка методологічних підходів і практичного механізму екологічно-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва».

Державний реєстраційний номер – 01080009772.

Керівник теми: Сонько С.П.

Розділ

Тема

Керівник

Виконавці

Виробництво біогумусу і розробка технологій його застосування у практичному землеробстві

Аналіз шляхів екологізації вітчизняного сільського господарства на засадах стійкого розвитку

Сонько С. П.

Сонько С. П.,

Василенко О. В.,

Суханова І. П.

Вивчення динаміки агроекологічного стану субстрату у штучних популяціях червоного гнойового черв’яка (Eisenia foetida) в умовах вермикультивування.

Василенко О. В.

Василенко О. В.

Суханова І. П.

Вивчення демекологічних показників штучних популяцій червоного гнойового черв’яка (Eisenia foetida) залежно від фізичних, агрохімічних та біотичних параметрів середовища.

Суханова І. П.

Василенко О. В.,

Суханова І. П.

Вивчення впливу біогумусу, отриманого з різних субстратів, на агрохімічні властивості ґрунту, якість та врожай лікарських, зеленних та пряно-смакових культур.

Василенко О. В.

Василенко О. В.

Екологічний моніторинг стану довкілля, продуктів споживання, антропоекологічний моніторинг

Вивчення методів моніторингу довкілля в Уманському районі Черкаської обл.

Сонько С. П.

Сонько С. П.,

Василенко О. В.,

Суханова І. П.,

Дубін О. М.

Дослідження екологічних проблем безпеки та якості харчової продукції в Україні.

Дубін О. М.

Дубін О. М.

Вивчення екологічних проблем при виробництві яловичини

Дубін О. М.

Дубін О. М.

Моніторинг стану довкілля Уманщини за допомогою методів біоіндикації

Суханова І. П.

Суханова І. П.

Оцінка стану захворюваності населення Уманщини на еколого-залежні патології.

Суханова І. П.

Суханова І. П.

Аналіз еколого-токсикологічних параметрів с/г тварин з метою покращення якості продукції тваринництва.

Дубін О. М.

Дубін О. М.

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту (за концентрацією СО).

Суханова І. П.

 

Суханова І. П.

 

Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів у природних та антропогенних екосистемах Уманщини.

Суханова І. П.

Суханова І. П.

Аналіз вмісту радіонуклідів у продуктах харчування на споживчих ринках м. Умань.

Дубін О. М.

Дубін О. М.

Екомоніторинг поширення сказу серед домашніх тварин (собак та кішок) на території міста Умань та Уманського району.

Дубін О. М.

Дубін О. М.

Створення географічних баз з моніторингу довкілля, екологічно небезпечних об’єктів, об’єктів зеленого (екологічного) туризму.

Геоінформаційна система з надзвичайних ситуацій «Потенційно небезпечні об’єкти Уманщини».

Цигода В. С.

Цигода В. С.

Геоінформаційна система з надзвичайних ситуацій «Потенційно небезпечні об’єкти Вінницької області».

Цигода В. С.

Цигода В. С.

Геоінформаційна система «Рекреаційні ресурси Уманщини».

Сонько С. П.

Сонько С. П.

Альтернативні джерела енергії в агропромисловому виробництві.

Оцінка потенціалу сонячної енергетики Черкаської області.

Сонько С. П.

Сонько С. П.

Біореакторні субстрати, адаптовані до умов Уманського району, Черкаської області.

Сонько С. П.

Сонько С. П.

Агроекологічні особливості вирощування культурних рослин  в умовах Правобережного Лісостепу України

Екологічні особливості вирощування декоративних рослин.

Пушкарьова Т. М.

Пушкарьова Т. М.

Екологічні особливості вирощування декоративних рослин.

Пушкарьова Т. М.

Пушкарьова Т. М.

Екологічні особливості вирощування лікарських рослин.

Василенко О. В.

Василенко О. В.

Останні новини

Всі новини