Меню
Остання редакція: 11 листопада 2019

Основні напрями науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Тема НДР кафедри: «Розробка методологічних підходів і практичного механізму екологічно-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва».

Державний реєстраційний номер 0108U0009772.

Керівник теми: Сонько С.П.

Розділ

Тема

Керівник

Виконавці

Виробництво біогумусу і розробка технологій його застосування у практичному землеробстві

Аналіз шляхів екологізації вітчизняного сільського господарства на засадах стійкого розвитку

Сонько С. П.

Сонько С. П.,

Василенко О. В.,

Суханова І. П.,

Щетина М .А.

Вивчення динаміки агроекологічного стану субстрату у штучних популяціях червоного гнойового черв’яка (Eisenia foetida) в умовах вермикультивування.

Василенко О. В.

Василенко О. В.

Суханова І. П.

Вивчення демекологічних показників штучних популяцій червоного гнойового черв’яка (Eisenia foetida) залежно від фізичних, агрохімічних та біотичних параметрів середовища.

Суханова І. П.

Василенко О. В.,

Суханова І. П.

Вивчення впливу біогумусу, отриманого з різних субстратів, на агрохімічні властивості ґрунту, якість та врожай лікарських, зеленних та пряно-смакових культур.

Василенко О. В.

Василенко О. В.,

Безділь Р. В.

Екологічний моніторинг стану довкілля, продуктів споживання, антропоекологічний моніторинг

Вивчення методів моніторингу довкілля в Уманському районі Черкаської обл.

Сонько С. П.

Сонько С. П.,

Василенко О. В.,

Суханова І. П.,

Моніторинг стану довкілля Уманщини за допомогою методів біоіндикації

Суханова І. П.

Суханова І. П.

Оцінка стану захворюваності населення Уманщини на еколого-залежні патології.

Суханова І. П.

Суханова І. П.

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту (за концентрацією СО).

Суханова І. П.

 

Суханова І. П.

 

Агроекологічний моніторинг стану ґрунтів у природних та антропогенних екосистемах Уманщини.

Суханова І. П.,

Суханова І. П.,

Нікітіна О. В.

Геоінформаційна система «Рекреаційні ресурси Уманщини».

Сонько С. П.

Сонько С. П.

Альтернативні джерела енергії в агропромисловому виробництві.

Оцінка потенціалу сонячної енергетики Черкаської області.

Сонько С. П.

Сонько С. П.

Біореакторні субстрати, адаптовані до умов Уманського району, Черкаської області.

Сонько С. П.

Сонько С. П.

Агроекологічні особливості вирощування культурних рослин  в умовах Правобережного Лісостепу України

Екологічні особливості вирощування овочевих  культур .

Сорока Л. В.

Сорока Л. В.

Екологічні особливості вирощування лікарських рослин.

Василенко О. В.

Василенко О. В.

Останні новини

Всі новини