Меню
Остання редакція: 23 квітня 2021

Інтернет-конференція до 150-річчя від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова

22 квітня

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторія 39

Керівник секції – професор Сонько С. П.

Керівник гуртка – доцент Гнатюк Н.О.

Староста гуртка – Кецкало С. В.

  1. Зміни клімату і сільське господарство України

Доповідач − студентка групи 21 к-ек Шаповалова Л.М.

Керівник – д. геог. н., професор Сонько С.П.

2. Вплив змін клімату на бджільництво в Україні

Доповідач − студент групи 21-мек. – Цимбалюк С.П.

Керівник – д. геог. н. професор Сонько С.П.

3. Наукові основи геоекологічних досліджень

Доповідач − аспірант 3 курсу, Залізняк Я. І.

Керівник – д.геогр.н., професор Сонько С. П.

4. The resistance of Tília cordáta to conditions of urban environment (in the town of Uman)

Доповідач − студент 21-сп групи Балабак О. О.

Керівник – к. с.-г. наук, доцент Балабак А. В.

5. The resistance of Tília cordáta to conditions of urban environment (in the town of Uman)

Доповідач − студентка 11 м-ек групи Бондар Н. О.

Керівник – к. с.-г. наук, доцент Балабак А. В.

6. Технологічні аспекти отримання біогазу при переробці відходів тваринництва

Доповідач − студент 21 к-тек групи Бричка А. І.

Керівник – д. т. н., професор Адаменко М. І.

7. Екологізація аграрного виробництва: соціально-економічні передумови

Доповідач – студентка 21 к-ек групи, Горяча Н.І.

Керівник – кандидат сг. наук Сорока Л. В.

8. Основні токсичні речовини водного середовища

Доповідач − студент 21 к-ек групи, Артамонов Б.В.,

Керівник – к.б.н., доцент Гнатюк Н.О.

9. Зелені зони міста як елемент адаптації до зміни клімату

Доповідач – студент 11м-тек групи Стужук Д. С.

Керівник – к. с.-г. н., доцент Василенко О. В.

10. Вплив автозаправних станцій на навколишнє середовище

Доповідач – студент 11м-ек групи Остроушко І.І.

Керівник – к. с.-г. н., доцент Василенко О. В.

11.Запровадження власної системи сертифікації органічної продукції в Україні

Доповідач – студентка  21 тек -ек групи Зотова Т.

Керівник, к.е.н, доцент Шевченко Н.О.

12. Проблеми теплового забруднення селітебних територій

Доповідач – студент 11м-ек групи, Гордійчук С. С.,

Керівник – к. с-г. н., доцент Нікітіна О. В.

13. Геоінформаційні системи в туризмі

Доповідач – студентка 21-к-тек групи, Рогожа В.Д., ,

Керівник – Косенко Ю.Ю.

14. Біологічне вугілля – як еко-фактор збільшення родючості ґрунту

Доповідач – студент 21 к-ек групи, Сорока Я.В.

Керівник – к. с-г. н., доцент Гурський І.М.

15. Запровадження власної системи сертифікації органічної продукції в Україні

Доповідач – студент 41 к-ек. Хоменко Б.

Керівник, к. е.н, доцент Шевченко Н.О.

16. Оцінка забруднення урбоекосистеми за допомогою рослин-біоіндикаторів

Доповідач – студент 21 к-ек групи, Таран Є. Б.,

Керівник – к. ек. н., доцент Шевченко Н. О.

17. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні

Доповідач – студентка 11-ек групи, Шевченко Н.О.

Керівник – к. с.-г. н, доцент Гурський І.М.