Меню
Остання редакція: 23 вересня 2019

Курси підвищення кваліфікації на тему: «Упорядкування водоохоронних зон малих річок в басейні річки Південний Буг»

19-20 вересня 2019 за підтримки Міністерства енергетики та захисту довкілля та Державної екологічної академії післядипломної освіти проводились короткочасні курси підвищення кваліфікації на тему: «Упорядкування водоохоронних зон малих річок в басейні річки Південний Буг».

Чиста прісна вода належить до числа найважливіших та незамінних для людини природних ресурсів. Водні ресурси у свої сукупності складаються з поверхневих і підземних вод, що придатні для використання в галузях економіки. Частина водокористувачів (промисловість, сільське і комунальне господарства) безповоротно забирають воду з рік, озер, водосховищ, водоносних горизонтів. Інші використовують не саму воду, а її енергію, водну поверхню або водоймище загалом (гідроенергетика, водний транспорт, рибництво). Водойми мають велике значення для відпочинку, туризму, спорту.

Однією із найважливіших передумов збереження та примноження водних ресурсів в сучасних умовах стає формування водоохоронних обмежень у використанні земель – водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, пляжних зон, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, які покликані створити режим використання прибережних територій, що попереджуватиме їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку. В той же час, інформація про водоохоронні обмеження у використанні земель у Державному земельному кадастрі у даний час практично відсутня, що створює широке поле для непорозумінь та зловживань при розпорядженні прибережними землями та призводить до інтенсивної деградації акватичних екосистем. Незареєстровані належним чином водоохоронні обмеження у використанні земель можна вважати юридично нікчемними, що дозволяє здійснювати безконтрольну приватизацію та забудову прибережних територій, розміщувати в їх межах джерела забруднення та засмічення вод.

Викладачі кафедри екології та безпеки життєдіяльності взяли активну участь в проведенні курсів. Зокрема, Залізняк Яна Іванівна виступила з пропозицією впровадження методу біоіндикації по фітопланктону для визначення впливу небезпечних відходів на водні об’єкти.