Меню

Сонько Сергій Петрович

Сонько Сергій Петрович Науковий ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Контактний телефон: (04744) 3-44-01
Email: sp.sonko@gmail.com

 

Освіта Харківський державний університет ім.О.М.Горького (диплом ЖВ-І №100614, від 10 червня 1981 р.).

Спеціальність за дипломом «Географія».

Кваліфікація географ,  викладач географії.

Аспірантура  Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова, 1985–1988 рр.

Науковий ступінь кандидат географічних наук (диплом ГФ №002797, рішенням Ради Московський державний університет ім.М.В.Ломоносова від 26 квітня 1990 р., протокол № 46).

Наукова спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія .

Тема дисертації «Экономико-географическое исследование агропромышленной интеграции в связи с решением экологических проблем территории Северо-Восточной Украины (Харьковская область)».

Вчене звання доцент кафедри розміщення продуктивних сил та технологій виробництва (атестат доцента ДЦ АР№001020 від 14 квітня 1995 р. протокол № 8).

Науковий ступінь доктор географічних наук (диплом ДД №005416 рішення президії ВАК України від 9 листопада 2006 року, протокол №18-07/10)

Наукова спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Тема дисертації «Теоретичні основи формування просторових соціо-природних систем у контексті концепції сталого розвитку України»

Вчене звання професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності (атестат 12 ПР № 006849, протокол № 2/22-П від 14 квітня 2011 р)

Останнє підвищення кваліфікації  ННЦ Інститут виноградарства і виноробства  ім.. В.Є.Таїрова (свідоцтво №1 від 21 липня 2016 року «Екологічні умови Півдня України стосовно розміщення виноградних насаджень»).

Назва дисциплін, які викладає 

«Дистанційні методи та ГІС у природокористуванні», 103 Дотор філософії

«Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», 103 Доктор філософії

«Геологія та геоморфологія з основами ландшафтознавства» 103 Доктор філософії,

«Екологічний туризм» 103 Доктор філософії,

«Методологічні основи формування екомережі» 103 Доктор філософії.

ГІС в екології 101 магістр

Працює - в УНУС з 15 серпня 2008 року.

Тема, місце і рік захисту дисертації:

1) кандидатська - м. Москва, МГУ ім. Ломоносова (1990 р.) Тема: «Економіко-географічне дослідження агропромислової інтеграції в зв'язку з вирішенням екологічних проблем Північного Сходу України (Харківська обл.)».

2) докторська - Одеський національний університет ім. Мечникова І.І. (2006р.) «Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку України.» .

Самоаналіз

Список публікацій

Навчально-методичні та наукові публікації

Профіль в Google Академія 

Навчально-методичне забезпечення

1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ІЗ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ» 103 Доктор філософії

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПР «ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ГІС У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ» 103-Доктор філософії

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ГІС У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 103 ОНС Доктор філософії

4. Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних завдань ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ГІС У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ 103 ОНС Доктор філософії

5. Методичні вказівки Геоінформаційні системи для лабораторних робіт 122 комп. науки

6. Методичні вказівки Геоінформаційні системи для самостійної роботи 122 комп. науки

Біографічні дані

Народився 14 травня 1955 року у місті Нікополь Дніпропетровської області. Після закінчення у 1972 році Нікопольської середньої школи №8 працював токарем та фрезерувальником на Нікопольському заводі будівельних машин ім. Леніна. У 1973 році закінчив вечірню автошколу ДТСААФ. З 1973 по 1975 р. служив у Радянській Армії спочатку у школі сержантів (Сумгаїт), потім у лінійній частині (Волгоград) на посаді заступника командира взводу автороти у складі бригади ППО.

У грудні 1975 року після закінчення служби вступив на підготовче відділення Харківського державного університету ім. Горького, після закінчення якого у 1976 році був зарахований на 1 курс геолого-географічного факультету на спеціальність «Географія».

У червні 1981 року закінчив навчання в університеті, після чого був прийнятий на роботу у наукову частину Харківського університету інженером-картографом. У грудні цього ж року переведений викладачем на кафедру економічної географії геолого-географічного факультету.

У 1985 році вступив до очної аспірантури Московського державного університету ім. Ломоносова (географічний факультет, кафедра економічної географії СРСР), де під керівництвом доктора географічних наук, професора В.Г. Крючкова працював над кандидатською дисертацією. 27 квітня 1990 року успішно захистив дисертацію «Економіко-географічне дослідження агропромислової інтеграції в зв'язку з вирішенням екологічних проблем Північно-Східної України (Харківська область)» у спеціалізованій вченій раді при Московському університеті.

 1988 року повернувся на роботу у Харківський університет на кафедру економічної географії, де працював на посаді асистента до квітня 1991 року.

З квітня 1991 року переїхав на постійне місце проживання у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, де почав працювати у Криворізькій філії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (теперішня назва) спочатку на посаді старшого викладача (до 1993 року), потім -  на посаді доцента, а з 1999 року по 2008 -  зав.кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва. Під час роботи на цій посаді підготував до захисту докторську дисертацію «Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку України», яку успішно захистив 26 квітня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (науковий консультант - доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки України, зав. кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Топчієв Олександр Григорович). 

З серпня 2008 року за запрошенням керівництва Уманського державного аграрного університету переїхав у місто Умань Черкаської області, де працює і по сьогодні спочатку на посаді зав. кафедри екології і безпеки життєдіяльності, а в 2009-2010 рр. - на посаді проректора з наукової роботи.

Сонько Сергій Петрович - автор понад 500 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, а також довідники та електронні розробки. Головні сфери наукових інтересів - агроекологія, теоретична екологія, геоінформатика, регіоналістика, глобалістика. 

Він є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій Д 64.051.04 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за спеціальністю 11.00.11 - "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів" та Д.41.051.03 при Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.