Меню
Остання редакція: 06 листопада 2016

Спеціалізований кабінет

Спеціалізований кабінет біоекології ім. І. І. Корабльова кафедри екології та безпеки життєдіяльності

   Іполіт Іванович Корабльов (1871 – 1951) ще з дитинства дуже захоплювався життям бджіл. Після закінчення Московського сільськогосподарського за розпорядженням Департаменту землеробства з 1 вересня 1907 року він розпочав роботу в Уманському середньому училищі садівництва і землеробства. Працював завідуючим кафедрою, деканом плодоовочевого факультету, викладав бджільництво та шовківництво і став професором в Уманському сільськогосподарському інституті (нині Уманський національний університет садівництва). Саме тут розкрився його педагогічний талант. В 1918 р. за пропозицією І. І. Корабльова був прийнятий вулик з вузько високою рамкою, який був названий українським (він і тепер досить поширений в поліській і лісостепових зонах України). І. І. Корабльов написав близько 20 наукових праць і понад 100 статей, серед них – «Знание и польза пчеловодства», «Как водить пчел», «О выборе улья», «Кормление пчел», «Медоносные растения», «Учебник пчеловодства», «Уход за пчелами», «Болезни пчел и их лечение», «Пчеловодство» та ін. За значний внесок в розвиток бджільництва Вища атестаційна комісія колишнього Міністерства вищої освіти СРСР присвоїла Корабльову І.І. звання професора без захисту дисертації. Робота з бджолами була для вченого джерелом радості, здоров’я і щастя.

Спеціалізований кабінет біоекології є структурним підрозділом кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського НУС. Він був створеним силами студентів-екологів під керівництвом доцента кафедри, кандидата біологічних наук І. П. Суханової у 2011 р.

Мета діяльності спеціалізованого кабінету в узагальнюючому сенсі ‒ це дослідження взаємовідносин організмів між собою та з середовищем на популяційно-біоценотичному рівні і вивчення життя біологічних макросистем вищого рангу: біогеоценозів (екосистем) і біосфери у цілому та їх продуктивності і енергетики.

В цьому сенсі основними завданнями спеціалізованого кабінету є вивчення динаміки популяцій; дослідження біогеоценозів та розкриття законів процесів формування біогеоценозів з тим, щоби навчитись керувати ними в умовах неминучої індустріалізації та урбанізації.

Серед суто прикладних завдань спеціалізованого кабінету є наступні:

  1. Забезпечення умов для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Зокрема – «Загальна екологія», «Основи екології», «Екологія біологічних систем», «Екологія людини», «Заповідна справа». 
  2. Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових екологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт. 
  3. Оволодіння студентами методик досліджень з біомоніторингу за допомогою методів ліхеноіндикації, методів з використанням інших біологічних тест-об’єктів – дафнії (Daphnia magna St.), шовковичного шовкопряда (Bombyx mori l.).
  4. Оволодіння методиками проведення досліджень з демекології з використанням штучної популяції червоного гнойового компостного черв’яка (Eisenia foetida), що використовується у вермикультурі кафедри.
  5. Вивчення аутекологічних особливостей рослин. Зокрема – специфіки їх структукрно-функціональної організації залежно від середовища мешкання.

 

 

Останні новини

Свято День працівників сільського господарства в Україні або День аграрія відзначається в листопаді.

Читати повністю

Всі новини