Меню

Про кафедру

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності заснована 15 серпня 2008 р. (напрям підготовки фахівців 6.040.106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у галузі знань 0401 «Природничі науки»). З початку заснування кафедру очолює  доктор географічних наук, професор Сонько Сергій Петрович.

Фундаментальні та прикладні напрямки наукових досліджень: 

1) виробництво біогумусу і розробка технологій його застосування у практичному садівництві і овочівництві;

2) розвиток екологічного (зеленого, сільського) туризму;

3) застосування геоінформаційних технологій в екологічних дослідженнях та цивільному захисті;

4) дослідження екологічно залежної захворюваності;

5) екологічна експертиза промислових та сільськогосподарських підприємств;

6) теоретичне обґрунтування формування екологічної мережі;

7) інформаційно-ресурсна концепція формування фітоценозів.

На кафедрі виконується держбюджетна наукова тема «Розробка методологічних підходів і практичного механізму екологічно-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва» (державний реєстраційний номер – 01080U09772).

Основні аспекти досліджень:

1) методологія агроекології, дослідження глобальних екологічних процесів і механізмів, ноосферна екологія, конструктивне вирішення екологічних проблем;

2) розробка екологічно-толерантних систем сільського господарства (рослинництва і тваринництва);

3) екологія аграрного сектора;

4) моніторинг довкілля, цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій.

З липня 2012 року на кафедрі виконується господоговірна наукова тема «Оцінка екологічного впливу на місцеву екосистему Юрпільської гідроелектростанції у різних режимах її експлуатації».

Кафедра організовує проведення щорічної наукової конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи і суспільства».

Вартою особливої уваги є реалізація розробленої концепції розвитку спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», яка передбачає створення в Уманському національному університеті садівництва «екологічного містечка», що поєднає в собі зимову теплицю, опалювану альтернативними джерелами енергії, біореакторну установку, ділянку виробництва біогумусу, вітрову енергоустановку та блок елементів сонячної енергоустановки.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні підручників, посібників, методичних вказівок і наукових праць. При кафедрі працює студентський науковий гурток, у якому студенти займаються науковою роботою, готують дипломні роботи з найважливіших питань тематичного плану наукових програм.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з освітнього напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у галузі знань «Природничі науки» за кваліфікацією 3439 «Організатор природокористування». Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Останні новини

Відбувся захіст магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середови

Відбувся захіст магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середови

Читати повністю

Участь викладачів університету в роботі акредитаційних комісійЧитати повністю

Участь викладачів університету в роботі акредитаційних комісій

В період з 12 лютого по 14 лютого 2018 р. в Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) працювала експертна комісія, яка безпосередньо на місці розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу спроможності Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) щодо здійснення підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 «Екологія» за Переліком КМУ 2015 року).

Читати повністю

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологівЧитати повністю

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологів

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологів

Читати повністю

Всі новини