Меню
Остання редакція: 14 листопада 2016

Навчальні дисципліни

Дисципліни які викладаються на кафедрі екології та БЖД

 

Екологія

Екологія праці

Радіобіологія і радіоекологія

Управління якістю сільського господарства

Екологія і радіобіологія

Управління та поводження з відходами

Геологія з основами геоморфології

Ландшафтна екологія

Міжнародна екологічна діяльність

Рекреаційні ресурси біосфери

Управління екологічною безпекою

Екологічна економіка

Концепція сталого розвитку

Природні ресурси України

Соціальна екологія

Екологічна експертиза

Екологічне інспектування, сертифікація і стандартизація

Водоохоронні комплекси

Екологічна політика

Екологія землекористування

Екологічне тваринництво

Екологічна токсикологія

Основи екології

Екологія людини

Загальна екологія

Екологія біологічних систем

Екологічна безпека

Екологія міських систем

Екологічне інспектування

Екологічні проблеми землеробства

Агроекологія

Радіобіологія

Методологія та організація наукових досліджень агроекології

Сучасні проблеми агроекології

Екологічний туризм

Системи технологій агропромислового комплексу

Ох. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище

Ох. Екологічний аудит

Ох. Природоохоронний контроль та інспектування

Ох. Збереження біорізноманіття

Ох. Екологічна паспортизація території

Ох. Охорона та захист. природних ресурсів

Ох. Утилізація та рекуперація відходів

Моніторинг навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища при застосуванні засобів захисту рослин

Основи геоінформаційних технологій

Геоінформаційні системи у лісовому .господарстві

Географічні інформаційні системи

Аерокосмічні методи

Сучасні концепції природокористування

Біогеографія

Вступ до фаху

Збалансоване природокористування у сільському господарстві

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище

Моделювання і прогнозування стану довкілля

Технологія захисту довкілля

Поводження з відходами в сільському господарстві

Основи біобезпеки та біоетики

Технології виробництва продукції тваринництва

Тваринництво

Бджільництво

Заповідна справа

Безпека життєдіяльності

Цивільний захист

Стратегія сталого розвитку

Основи наукової діяльності

Екологічний захист агроекосистем

Економіка природокористування

 

Останні новини

Відбувся захіст магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середови

Відбувся захіст магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середови

Читати повністю

Участь викладачів університету в роботі акредитаційних комісійЧитати повністю

Участь викладачів університету в роботі акредитаційних комісій

В період з 12 лютого по 14 лютого 2018 р. в Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) працювала експертна комісія, яка безпосередньо на місці розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу спроможності Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) щодо здійснення підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 «Екологія» за Переліком КМУ 2015 року).

Читати повністю

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологівЧитати повністю

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологів

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологів

Читати повністю

Всі новини