Меню
Остання редакція: 06 листопада 2016

Теми науково-дослідної роботи викладачів

Тема НДР кафедри – «Розробка методологiчних пiдходiв і практичного механiзму екологiчно-збалансованого природокористування у сферi аграрного виробництва»

(№ державної реєстрації - 0108U009772).

Керівник ‒ Сонько С. П., доктор географічних наук, професор. Список НПП кафедри та назви тем їх НДР:

1. Сонько С. П. – д. геогр. н., професор, завідувач кафедри. Дослідження типології сільського господарства України з метою розробки екологічно-толерантних агроекосистем.

2. Кисельов Ю. О. - д. геогр. н., професор, професор кафедри. Дослідження природних ландшафтів України з метою вдосконалення агрокліматичного районування.

3. Дубін О. М. – к. вет. н., доцент, доцент кафедри. Оцінка екологічної якості та біоенергетичного потенціалу продукції тваринництва і рослинництва.

4. Суханова І. П. – к. біол. н., доцент, доцент кафедри. Інформаційно-ресурсна концепція формування фітоценозів.

5. Гурський І. М. – к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Напрямки підвищення споживацької та екологічної якості продукції тваринництва.

6. Балабак А. В. − к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Дослідження впливу різноманітних факторів середовища при вирощуванні декоративних, плодово-ягідних та горіхоплідних культур за умов екологічної конверсії.

7. Василенко О. В. − к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри. Обґрунтування прийомів екологічної конверсії за вирощування овочевих та пряно-смакових культур.

8. Цигода В. С. – к. с.-г. наук, доцент, доцент кафедри. Наукове обгрунтування підвищення стійкості агроекосистем в умовах Правобережного Лісостепу України.

9. Пушкарьова Т. М. – к. с.-г. наук, доцент кафедри. Взаємний алелопатичний вплив екзаметаболітів монодомінантних фітоценозів сільсько-господарських культур та сегетальних бур’янів.

10. Щетина М А. – к. економічних наук, ст. викладач кафедри. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів.

Теми НДР НПП кафедри розглянуті і затверджені на засіданні кафедри (протокол № 7 від 25.02.2016 р.)

 

Останні новини

Відбувся захіст магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середови

Відбувся захіст магістерських робіт студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середови

Читати повністю

Участь викладачів університету в роботі акредитаційних комісійЧитати повністю

Участь викладачів університету в роботі акредитаційних комісій

В період з 12 лютого по 14 лютого 2018 р. в Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) працювала експертна комісія, яка безпосередньо на місці розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу спроможності Подільського державного аграрно-технічного університету (ПДАТУ) щодо здійснення підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою «Охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 «Екологія» за Переліком КМУ 2015 року).

Читати повністю

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологівЧитати повністю

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологів

Продовження роботи над дослідницьким проектом магістрантів-екологів

Читати повністю

Всі новини