Меню
Остання редакція: 06 листопада 2016

Спеціалізований кабінет

Спеціалізований кабінет біоекології ім. І. І. Корабльова кафедри екології та безпеки життєдіяльності

   Іполіт Іванович Корабльов (1871 – 1951) ще з дитинства дуже захоплювався життям бджіл. Після закінчення Московського сільськогосподарського за розпорядженням Департаменту землеробства з 1 вересня 1907 року він розпочав роботу в Уманському середньому училищі садівництва і землеробства. Працював завідуючим кафедрою, деканом плодоовочевого факультету, викладав бджільництво та шовківництво і став професором в Уманському сільськогосподарському інституті (нині Уманський національний університет садівництва). Саме тут розкрився його педагогічний талант. В 1918 р. за пропозицією І. І. Корабльова був прийнятий вулик з вузько високою рамкою, який був названий українським (він і тепер досить поширений в поліській і лісостепових зонах України). І. І. Корабльов написав близько 20 наукових праць і понад 100 статей, серед них – «Знание и польза пчеловодства», «Как водить пчел», «О выборе улья», «Кормление пчел», «Медоносные растения», «Учебник пчеловодства», «Уход за пчелами», «Болезни пчел и их лечение», «Пчеловодство» та ін. За значний внесок в розвиток бджільництва Вища атестаційна комісія колишнього Міністерства вищої освіти СРСР присвоїла Корабльову І.І. звання професора без захисту дисертації. Робота з бджолами була для вченого джерелом радості, здоров’я і щастя.

Спеціалізований кабінет біоекології є структурним підрозділом кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського НУС. Він був створеним силами студентів-екологів під керівництвом доцента кафедри, кандидата біологічних наук І. П. Суханової у 2011 р.

Мета діяльності спеціалізованого кабінету в узагальнюючому сенсі ‒ це дослідження взаємовідносин організмів між собою та з середовищем на популяційно-біоценотичному рівні і вивчення життя біологічних макросистем вищого рангу: біогеоценозів (екосистем) і біосфери у цілому та їх продуктивності і енергетики.

В цьому сенсі основними завданнями спеціалізованого кабінету є вивчення динаміки популяцій; дослідження біогеоценозів та розкриття законів процесів формування біогеоценозів з тим, щоби навчитись керувати ними в умовах неминучої індустріалізації та урбанізації.

Серед суто прикладних завдань спеціалізованого кабінету є наступні:

  1. Забезпечення умов для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Зокрема – «Загальна екологія», «Основи екології», «Екологія біологічних систем», «Екологія людини», «Заповідна справа». 
  2. Забезпечення умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи та застосування набутих знань на практиці в процесі вивчення базових екологічних дисциплін та написанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт. 
  3. Оволодіння студентами методик досліджень з біомоніторингу за допомогою методів ліхеноіндикації, методів з використанням інших біологічних тест-об’єктів – дафнії (Daphnia magna St.), шовковичного шовкопряда (Bombyx mori l.).
  4. Оволодіння методиками проведення досліджень з демекології з використанням штучної популяції червоного гнойового компостного черв’яка (Eisenia foetida), що використовується у вермикультурі кафедри.
  5. Вивчення аутекологічних особливостей рослин. Зокрема – специфіки їх структукрно-функціональної організації залежно від середовища мешкання.

 

 

Останні новини

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ ЗАЛЕНСЬКУ ЄЛИЗАВЕТУ, СТУДЕНТКУ 11 М-ЕК У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»Читати повністю

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ ЗАЛЕНСЬКУ ЄЛИЗАВЕТУ, СТУДЕНТКУ 11 М-ЕК У ІІ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРОЕКОЛОГІЯ»

Читати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена  215-річчю від дня народження О.Д. Нордмана  (25 квітня 2018 року)Читати повністю

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 215-річчю від дня народження О.Д. Нордмана (25 квітня 2018 року)

Всеукраїнська студентська наукова конференція

Читати повністю

Перший випуск магістрівЧитати повністю

Перший випуск магістрів

Доценти кафедри екології та безпеки життєдіяльності Василенко О. В., Гурський І. М. та доцент кафедри української та іноземних мов Каричковська С. П. провели профорієнтаційну роботу у школах Кам’янського району Черкаської області.

Читати повністю

Всі новини